Bác bếp trưởng nói : Sáng nay Tôi đã nấu lại cẩn thận cho Anh Khải

1  
Bác bếp trưởng nói : Sáng nay Tôi đã nấu lại cẩn thận cho Anh Khải .Tô mỳ gói này Tôi nấu ngon lắm …( Người tử tế nói năng nghe thường dễ chịu và quan trọng hơn là Người Ta đã biết lỗi vì hôm nọ Bác nấu cho Hoàng Khải tô mỳ mà lỡ tay làm vỡ lòng đỏ trứng gà ) và sẵn lòng làm lại cho người Chủ vui lòng thì âu cũng là cái phước của Mình . Hoàng Khải thầm nghĩ vậy …. )