Ấp ủ giấc mơ nghệ thuật từ nhỏ

Ấp ủ giấc mơ nghệ thuật từ nhỏ, chính thức bước đi trên con đường ca hát 7 năm! Chỉ hối tiếc duy nhất 1 điều đó là bắt đầu nghiêm túc tập trung cho nó quá muộn! Ước chi quay lại 10 năm về trc đã không vì nản lòng bỏ cuộc mà gián đoạn 3,4 năm trời!!!!!