Anh đi bán bỏng ngô mà nói nhiều thế này

Anh đi bán bỏng ngô mà nói nhiều thế này , hơn nữa gọi bố mẹ là anh chị thì đương nhiên phải mua ủng hộ rồi . Vẫn là Gà Công Nghiệp chưa xuất chuồng được . Tuy nhiên có tý gien buôn bán gia truyền . Chị là chị ưng . Ủng hộ cho hẳn 4 gói