Ah con mình nhiều ba đỡ đầu v mẹ đỡ đâu lắm nha

Ah con mình nhiều ba đỡ đầu v mẹ đỡ đâu lắm nha
Ba woan Tân Nguyễn ba Ben Phan ba Phạm Minh Hải
Mẹ Triệu Vân mẹ Trần Phương mẹ Thy Trần
Vang khi con no ra doi ba mẹ đỡ đầu nhớ đỡ đầu thật bằng hiện kim nha :))))
Ai muốn đỡ nữa gio tay :))