À quên là chưa kể chuyện này

1  
À quên là chưa kể chuyện này , nó cũng là chuyện nhỏ thôi nhưng phải kể để cho các Bạn nghe là tuần trước Khải có nói là phải đóng cái quán cafe Gloria Jean Coffee do công ty Mẹ bên Úc không ký hợp đồng chuyển nhượng quyền thương hiệu nữa thì hôm qua Hoàng Khải lại khai trương mở 1 tiệm cà phê khác ở Paragon Phú Mỹ Hưng cũng đẹp lắm . Thế nên ở trong cuộc đời cửa này đóng lại thì cửa khác lại mở ra thôi . SỐNG LÀ PHẢI LẠC QUAN.