7 bước để làm chủ bản thân (Self Mastery)

7 bước để làm chủ bản thân (Self Mastery)
Quá trình tiến triển tâm là một mặt của hoạt động linh hồn. Tiến triển tâm, cái phát triển bên trong trái tim, tâm trí và linh hồn, tồn tại những lộ trình rộng mở, riêng biệt song lại nối liền. Quá trình phát triển bên trong là một quá trình mà chúng ta chọn có chủ đích để đi đến việc làm sống những trí tuệ, sự đích thực và toàn bộ sự sống. Quá trình này bao gồm 7 nhân tố khác nhau:
Sự tự nhận thức
Sự tự nghiên cứu
Sự tự khám phá
Sự tự thấu hiểu
Sự tự yêu thương
Sự tự chuyển hóa
Sự tự làm chủ
Tất cả chúng ta tồn tại trong mỗi cấp độ của những nhân tố này trong các cấp độ khác nhau. Chìa khóa là khám phá ra nhân tố ưu thế mà bạn đang có nhiều nhất, và nhân tố tồn tại ít nhất trong bạn. Việc phát hiện đó sẽ giúp bạn thấy việc mình cần làm với nhân tố ưu thế hiện tại trong bạn. Ở đây, ta sẽ khám phá mỗi lộ trình trong quá trình phát triển tâm theo cách chi tiết một chút.
1. Sự tự nhận thức
Cũng được gọi là sự tự ý thức, tự nhận thức là khả năng quan sát những biến thể vô cùng của suy nghĩ, cảm xúc, hành động mà bạn thực hành mỗi ngày. Một người tự ý thức có thể nhận dạng những cảm xúc họ đang cảm thấy, nhưng không hẳn cần thiết đặt câu hỏi tại sao họ cảm thấy như vậy. Sự thiếu tự nhận thức được định nghĩa bởi những hành động như con vật, hoặc cư xử mà không suy nghĩ – thường được gọi là phản ứng.
Nếu bạn là một người Tự-nhận-thức, bạn sẽ có:
Khả năng tự xem xét nội tâm
Khả năng nhận ra những suy nghĩ, cảm xúc, tính cách và phản ứng của mình.
2. Sự tự nghiên cứu
Tự nghiên cứu, hay sự nghiên cứu về bản thân mình, là quá trình điều tra và phân tích những suy nghĩ nội tại, cảm xúc, niềm tin và quan niệm của bản thân. Một khi chúng ta nhận biết được các giai đoạn bên trong của mình (suy nghĩ, cảm nhận, phản ứng, ra quyết định), sau đó sẽ có lợi ích khi ta hỏi tại sao ta hoạt động theo cách đó. Sự tự nghiên cứ thường là một quá trình phức tạp bao gồm nhiều sự tự xem xét nội tâm, quan sát, nhẫn nại điều tra và suy xét. Rất quan trọng việc nhận ra rằng để khám phá ra được ta là ai, đầu tiên ta cần phải nghiên cứu về chính mình.
Nếu là một người tự nghiên cứu, bạn:
Thăm dò cách mình cảm nhận, suy nghĩ và hành xử
Đạt được những kiến thức và sự hiểu về chính mình qua các phương tiện khác nhau (sách, phim, bài test, thiền, hội thảo,…)
3. Sự tự khám phá
Đây có thể hiểu là hành động hay giai đoạn đạt được những hiểu biết về bản thân mình. Tự khám phá kết nối chặt chẽ với tự nghiên cứu bởi nếu không tự nghiên cứu, việc đạt được một cấp độ tự thấu hiểu là bất khả thi. Người sống trong cấp độ này có xu hướng khám phá những cơ chế và sự thật ẩn dưới rất nhiều tầng bảo vệ của những niềm tin, thái độ và cách phản ứng với chính họ và những người xung quanh.
Nếu bạn là một người tự khám phá, bạn có thể:
Đạt được sự sâu sắc về cái gì, như thế nào và tại sao bạn cảm thấy, suy nghĩ và hành xử theo cách bạn là.
4. Sự tự thấu hiểu
Còn được gọi là tự hiểu biết, sự tự thấu hiểu là khả năng biết như cái gì, như thế nào, và tại sao bạn làm những gì bạn làm. Với lý do này, sự tự thấu hiểu kết nối gần nhất, và thường được gối lên với sự tự khám phá. Người sống trong cấp độ này khuynh hướng có một thấu hiểu tròn đầy những lý do, nguồn gốc đằng sau rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ và cách hành động của họ.
Nếu bạn là một người tự thấu hiểu, bạn có:
Một sự thấu hiểu hoàn toàn những sức mạnh, điểm yếu, thái độ, niềm tin, động lực, phòng thủ và phản ứng của bản thân.
5. Sự tự yêu thương
Sự tự yêu thương đến như một kết quả của việc đạt được sự thấu hiểu trọn vẹn chính mình, và nó được định nghĩa bằng một sự chấp nhận toàn bộ những sức mạnh cũng như yếu thế của chính mình.
Những cá nhân thực hành sự tự yêu thương nhận ra rằng họ không hoàn hảo trong rất nhiều cách khác nhau, nhưng họ dừng phê phán, bình phẩm và trừng phạt chính mình vì sự thiếu hoàn hảo ấy.
Nếu bạn là một người thực hành tự yêu thương, bạn Chấp nhận bản thân, “những khuyết tật và tất cả”.
Dừng trừng phạt chính mình
Phát triển lòng tự trọng và tự tha thứ
Thể hiện hành động tự nuôi dưỡng và tôn trọng những nhu cầu, mong muốn của bản thân.
6. Sự tự chuyển hóa
Khi chúng ta trở nên Tự nhận thức, đảm nhận sự Tự nghiên cứu, đạt được sự Tự khám phá, thấu hiểu và Yêu thương, thì sau đó ta tiến tới trải nghiệm chuyển hóa thực sự từ bên trong. Sự tự chuyển hóa có thể được hiểu như sự vượt hẳn khỏi những nhận dạng mang tính giới hạn và hủy diệt của chúng ta trước đây, hay những bản ngã cá thể.
Người tự chuyển hóa:
Trải nghiệm những thay đổi trong cách họ sống, cũng như hiểu được chính họ và người khác.
Trải nghiệm sự hài hòa không ngừng tăng lên với thế giới xung quanh, và trong chính họ.
7. Sự tự làm chủ
Mục đích cuối cùng của sự phát triển bên trong, sự phát triển tâm, là để đạt được sự tự chủ. Trong bản chất, người tự làm chủ, bậc thầy của chính mình, là một người quan sát những cảm xúc, suy nghĩ của chính mình, để chúng tới và đi mà không đồng nhất bản thân hay phản ứng với chúng. Sau tất cả, bậc thầy của chính mình, người tự chủ nhận ra rằng anh ta hay cô ta không phải là những cảm xúc và suy nghĩ tạm thời của mình. Theo cách đó, người tự chủ chuyển hóa bản thân họ, sống trong sự toàn vẹn của an bình, thông thái và tinh thần.
Song, người tự chủ không tự bối rối giữa sự khổ hạnh hay “trong kiểm soát”, bởi chúng hàm ý phản ứng mang tính tránh né hay trấn áp ức chế đối với suy nghĩ và cảm xúc. Người tự chủ không bị ảnh hưởng bởi điều gì và không cảm thấy cần phải kiểm soát, ức chế hay cản trở, ngăn giữ.
Bậc thầy của bản thân đó là hiếm, họ có:
Khả năng để đơn giản chỉ quan sát cảm xúc, cảm nhận mà không phán xét, đánh giá hay đồng hóa mình với chúng.
Khả năng để nhạn ra rằng chúng ta không phải là những suy nghĩ và cảm xúc của mình.
Khả năng để dừng phản ứng bằng sự tức giận, căm ghét, xấu hổ, ghen tỵ hoặc những cảm xúc có hại khác.
Khả năng để sống với sự bình an và thông thái.
Ví dụ những bậc thầy tự chủ: Đức Phật, Zoroaster, George Gurdjieff, Lão Tử, Socrates, Diogenes, Mahavira, Jiddu Krishnamurti, Vimala Thakar, Sri Ramakrishna, Jesus ở thành Nazareth.
Bây giờ bạn đã biết mình ở cấp độ nào trong tồn tại của sự phát triển tâm?
Lộ trình nào mà bạn đang khao khát khám phá?
Hãy nhớ sự phát triển bên trong là cấu thành của những lộ trình khác biệt song liên kết – nói cách khác, chúng tùy thuộc vào nhau để đi đến cùng.
(Theo Dream catcher reality)
www.mandamind.com