6

6.00 AM tự lái ra sân bay
8.00 AM lên máy bay vào sài gềnh
10.00 AM phi tới lớp chuẩn bị
1.30 PM tới 6 PM dạy hai ca thông luôn không nghỉ
8.00 PM lại bay về
Dự là lái về nhà 11 PM
Ơ, Tùng Đỗ khác qué gì Chăm Đỗ đâu, sáng Nĩu Ước chiều Luân Đôn! 🙂 Dung Nguyen Nguyen Thi Ngoc Thuy
Đùa tý thôi, cảm ơn đại ca Thanh Sơn (không sao tag được anh!) Và bạn Quan Bui Duc nhiều lắn! 🙂