4 năm sinh sống và làm việc tại nơi được cho là nhiều cơ hội

4 năm sinh sống và làm việc tại nơi được cho là nhiều cơ hội, cho mình thấy được nhiều điều.
4 năm giúp mình trưởng thành hơn,và tìm cho mình một lối sống cho chính bản thân….
4 năm gặp rất nhiều con người nhưng đổi lại mấy ai thân, mấy ai thật lòng … Khi mà mình hết lòng vì tất cả.
Mình sẽ chẳng hối tiếc vì những mối quan hệ hôm nay gặp rồi mai vụt mất và những con người không hiểu chuyện! Mặc dù mình đã dành sự chân thành nhất mình có.
Cuộc sống cho mình có cái nhìn thực tế hơn.
Ai hy sinh vì mình, mình sẽ sống chết cùng họ.Cũng tới lúc mình phải sống vì bản thân mình. Sẽ sống theo đúng tính cách và lối sống của mình. Ai thương mình sẽ thương mình hết mình, còn ai không thương mình để mình biết, dành những tình thương đó cho người thương yêu mình.
Như vậy mới công bằng với những người hết lòng vì mình chứ ???
Có một con Mèo không muốn mình là loài Mèo ✈
See Translation