3 ca khúc đêm mùng 2 gởi tới khán giả miền Tây

1 1  
3 ca khúc đêm mùng 2 gởi tới khán giả miền Tây, và đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn quí vị đã luôn dành tình yêu thương cho những người mang kiếp cầm ca, ươm tơ cho đời vui…
Lại một lần nữa cảm ơn MC Hồ Tiến Vĩnh, quay trực tiếp rất có tâm, giống ca sĩ giấu mặt quá, ha há…