23h23

23h23
Đã sắp hết ngày của mẹ mà tôi chẳng biết viết gì…
Vì mẹ đã xa lắm rồi! Xa đến nỗi có nói gì mẹ cũng chẳng nghe, chẳng biết…
Xa đến nỗi giờ có khóc ra cả dòng sông nước mắt ân hận mẹ cũng chẳng thể vỗ về như bao lần đã vỗ về…
Chúc mừng các bạn còn mẹ để nhõng nhẽo, làm eo làm sách… Tôi buồn và ghen ghét với bạn lắm!