20h30 thứ 6 tại sân Thành Phát đường Hoàng Minh Giám đối diện trường Ams đội của Tuấn muốn giao lưu với đối văn phòng nhẹ nhàng

20h30 thứ 6 tại sân Thành Phát đường Hoàng Minh Giám đối diện trường Ams đội của Tuấn muốn giao lưu với đối văn phòng nhẹ nhàng, tử tế, KHÔNG CHÂN TAY MIỆNG.
Anh em nào muốn giao lưu với đối nhẹ nhàng thì liên hệ nhé ( Đội mới thành lập )