Gạch bê tông là một trong những vật liệu chính để xây dựng lên một công trình kiến trúc hiện đại. Không chỉ bởi vì những tính năng vượt trội của chúng mà các nhà nghiên cứu cũng cho rằng sử dụng gạch bê tông nhẹ để xây dựng có thể chống