Month: December 2017

Trang bìa báo Doanh nhân Sài Gòn số vừa ra

Trang bìa báo Doanh nhân Sài Gòn số vừa ra. Có một câu chuyện liên quan đến trang bìa này. Khi nhận trả lời phỏng vấn của quý báo, tôi nghĩ đây là một bài phỏng vấn chiếm diện tích nho nhỏ thôi. Như vậy tôi cảm thấy cũng thoải mái, vừa