Month: December 2017

DUYÊN PHẬN GIỮA 2 NGƯỜI ĐÀN ÔNG

DUYÊN PHẬN GIỮA 2 NGƯỜI ĐÀN ÔNG Đúng là chỉ có đàn ông mới đem lại HẠNH PHÚC cho nhau Ơn giời anh đây rồi. Tại sao đôi ta lại tìm thấy nhau giữa biển người này? Chỉ vì hai chữ DUYÊN PHẬN hay sao? Mới gặp còn được tặng quà nữa

Trang bìa báo Doanh nhân Sài Gòn số vừa ra

Trang bìa báo Doanh nhân Sài Gòn số vừa ra. Có một câu chuyện liên quan đến trang bìa này. Khi nhận trả lời phỏng vấn của quý báo, tôi nghĩ đây là một bài phỏng vấn chiếm diện tích nho nhỏ thôi. Như vậy tôi cảm thấy cũng thoải mái, vừa

Độ tuổi tiền mãn kinh ở phụ nữ

Trong cuộc đời của người phụ nữ thì họ phải trải qua những thay đổi bên trong cơ thể để có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Khi bước từ độ tuổi trẻ con sang trưởng thành được đánh dấu bằng dậy thì và cụ thể hơn là