Month: June 2017

LÃO HÀNG RÀO BÊ TÔNG LÀ AI

LÃO HÀNG RÀO BÊ TÔNG LÀ AI ? Các bạn thân mến ! Cơ quan báo chí chúng ta muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài cơ quan nhà nước. Tôi xin giới thiệu một người quen biết tôi từ nhiều năm nay. Tôi xin nói trước; thằng cha này; Nó dạy

Mấy bữa nay bận không muốn nói chứ nhìn mấy cái stt của người trong friendlist mà cú không chịu được

Mấy bữa nay bận không muốn nói chứ nhìn mấy cái stt của người trong friendlist mà cú không chịu được. Ai bóc mẽ được mình ngoài trừ việc mình tự show cho thiên hạ nào, trách ai, trách cái gì nào? Đôi khi đến mẹ đẻ mình còn nói mày ngu

Tại sao m bán hàng order Úc người thật việc thật nhưng cứ luôn phải nhấn mạng với các mẹ về việc chọn lựa sp cho các bé thông thái nhất

Tại sao m bán hàng order Úc người thật việc thật nhưng cứ luôn phải nhấn mạng với các mẹ về việc chọn lựa sp cho các bé thông thái nhất. Giá ngoài bán có khi rẻ gấp cả 1/2 giá m bán là các bạn đã phải đặt dấu ??? giúp