Hôm qua trên mạng tràn lan chia sẻ thông tin EU cấm nhập cá từ Việt Nam, cá VN có chứa thủy ngân v.v. Mọi người chia sẻ các tiêu đề của stt do người post stt viết ra (như nêu trên) mà không đọc và viết đúng nội dung của thông