13 năm kể từ ngày ra trường đến hôm nay mới có được một buổi gặp mặt đúng nghĩa, quá nhiều chuyện để nói trong khi dường như quá ít thời gian. Tình bạn sau 13 năm cũng chuyển sang một trạng thái khác nhưng tin chắc rằng cảm xúc ngày hôm