#176

#176
Banthan là thân ai đứa đấy lo…… 🙂
ĐỨA CAO& ĐỨA LÙN
ĐỨA F.A & ĐỨA ĐẦY N.Y
ĐỨA COOL & ĐỨA GIRL…….
ĐỨA XINH & ĐỨA XẤU…..
Rướn ng nữa lên đi Nguyễn Giang,……phải thêm phân nữa vào :))) dáng đứng bến tre
P.s: banbe là benba. Khó khăn thì ai là bạn?
20 năm và những trải nghiệm…..
See Translation