10 Năm

1  
10 Năm !
Cuộc sống chấm cho ta vài vết sẹo
Dòng đời xô đẩy thêm tí râu
Tuổi “dà” tô điểm nhăn vài nếp
Mưu sinh lác đác một chút sầu !!