10 Năm

1  
10 Năm !
Cuộc sống chấm cho ta vài vết sẹo
Dòng đời xô đẩy thêm tí râu
Tuổi “dà” tô điểm nhăn vài nếp
Mưu sinh lác đác một chút sầu !!

75 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *