1 thực tế là không thể phủ nhận là Trung Quốc có 1 thị trường cực kỳ rộng lớn và cực kỳ giàu tiềm năng đến nỗi tất cả những bộ phim bom tấn và các ngôi sao hàng đầu của Holywood cũng phải đến Trung Quốc để quảng bá cho những bộ phim của mình

1  
1 thực tế là không thể phủ nhận là Trung Quốc có 1 thị trường cực kỳ rộng lớn và cực kỳ giàu tiềm năng đến nỗi tất cả những bộ phim bom tấn và các ngôi sao hàng đầu của Holywood cũng phải đến Trung Quốc để quảng bá cho những bộ phim của mình . Người Truong Quốc bây giờ họ giàu lắm , họ đi du lịch khắp nơi trên thế giới và họ cũng tiêu tiền không kém những nước khác nếu không muốn nói là còn nhiều hơn gấp bội phần . Chúng Ta tuy không ưa gì Trung Quốc nhưng kinh doanh là kinh doanh . Thế nên Chúng Ta nên đón nhận những khách đó đến du lịch ở nước Ta như là những người khách bình thường như bao khách khác . Còn bàn về văn minh, cách cư sử cùa những khách mất lịch sự thì ở đâu , trên thế giới này mà chả có , giống như Chúng Ta đi du lịch ở các nước khác cũng như vậy mà . nói chung là cần phải sòng phẳng ra là YÊU NƯỚC và KINH DOANH là 2 lĩnh vực khác nhau không nên đánh đồng cá mè 1 lứa.