❤️ DẬY SỚM

❤️ DẬY SỚM
Cảm giác là một người chiến thắng bản thân thật tuyệt vời
Khi bạn chiến thắng vào buổi sáng bạn sẽ chiến thắng vào ngày hôm đó
Dậy sớm kiểm soát được time kế hoạch của mình cuộc sống mỗi ngày
Bạn có time lên kế hoạch cho những điều quan trọng trong ngày
Bắt đầu ngày mới với người khác sớm hơn 2h để chuẩn bị cho ngày mới , hôm nay mình sẽ làm những gì ??? quyết định điều gì quan trong nhất trong ngày hôm nay?
Dậy sớm là Thiết lập KỶ LUẬT cho bản thân.
Dậy sớm giúp bạn tạo KỶ LUẬT cho mọi thứ khác.
##diepluc###
See Translation