❎Tên: Rắn Rần Rần

1  
❎Tên: Rắn Rần Rần. ✨
❎Chủng loại: Thú quý hiếm, thuộc họ rắn lai cá sấu phối giống với heo rừng…
❎Tập tính: Ham ăn, khùng điên, ba trợn, đừng nên chọc bé…
❎Giới tính: Ba hồi con, bốn hồi thằng, năn hồi chưa xác định, không biết con hay thằng…
Ai có nhu cầu xin về nuôi thì liên hệ, hứa sẽ ngoan!!!
#RắnRầnRần
#HoàiTân