Mọi loại đồng hồ đeo tay đều có thể hư hỏng sau thời gian sử dụng dài dù độ bền cao, giá thành cao hay chất lượng tốt đến đâu đi nữa. Vì vậy việc bảo quản vệ sinh kéo dài tuổi thọ cho đồng hồ đeo tay là vô cùng cần