Hát Lễ Vía Bà tại Châu Đốc

1 1 1 1 1  
Hát Lễ Vía Bà tại Châu Đốc-An Giang, được diễn phục vụ khán giả nơi chốn tôn nghiêm là niềm hạnh phúc cho những người làm nghề sân khấu như chúng tôi, cảm ơn nghệ sĩ Lê Tín – Bình Tinh đã trợ duyên để anh chị em nghệ sĩ có dịp hội tụ về đây, dâng lời ca tiếng hát, mong an lành sẽ đến với tất cả mọi người!

37 Comments

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *