(Đã mất TPP thì Hiệp định tự do thương mại với Châu Âu là rất quan trọng với Việt Nam

(Đã mất TPP thì Hiệp định tự do thương mại với Châu Âu là rất quan trọng với Việt Nam. Nhưng Việt Nam luôn dè chừng với “xã hội dân sự” thì làm sao thỏa mãn được điều kiện này?)
Theo ông Bernd Lange, còn ba vấn đề lớn Việt Nam cần giải quyết.
Thứ nhất, có 3/8 công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) chưa được Việt Nam phê chuẩn. Các công ước đó đảm bảo môi trường lao động bình đẳng, đảm bảo lợi ích công bằng cho người lao động.
Thứ hai là vấn đề môi trường. Ông giải thích, không thể tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá mà phải có tấm lưới an toàn cho môi trường, chẳng hạn đánh bắt cá phải bền vững.
Thứ ba là cần tạo cơ hội cho các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm tư vấn trong việc tham vấn cho các chính phủ trong quá trình thực thi EVFTA.
“Đây không phải là vấn đề chính trị, mà là vấn đề mang tính nguyên tắc, là quy định, là luật lệ quốc tế đã được công nhận rộng rãi để đảm bảo thương mại công bằng. Nghị viện châu Âu bám chặt vào các nguyên tắc này. Với Canada và Nhật Bản chúng tôi đều như vậy”, ông Bernd Lange giải thích.
Trong cuộc gặp với nghị sĩ Bernd Lange hôm 14-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực, mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với EU. Việc ký EVFTA thời gian tới sẽ là cột mốc quan trọng, đưa quan hệ hai bên lên một tầm cao mới. Cả hai bên đều tin rằng EVFTA toàn diện, chất lượng cao sẽ đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp, người dân hai bên. Việt Nam luôn lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp châu Âu.
Thủ tướng đề nghị INTA và Chủ tịch Bernd Lange tiếp tục xem xét, hỗ trợ, đóng góp tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để sớm ký kết EVFTA. Nếu có vướng mắc, hai bên cần chân thành thảo luận, hài hòa lợi ích các bên trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất để rà soát pháp lý, đi tới ký kết và phê chuẩn EVFTA. Trong quá trình này, các bộ, ngành, đoàn đàm phán Việt Nam luôn hợp tác chặt chẽ với EU.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *