Thực phẩm chức năng không phải thuốc cũng không phải các loại thực phẩm truyền thống, thực phẩm chức năng có nhiều công dụng tuyệt vời vì vậy được mua bán sử dụng nhiều tại các nước phát triển hiện nay.Thực phẩm chức năng không phải thuốc cũng không phải các loại