26/08/2017

26/08/2017- “Tháng 3/2017, nợ công của Mỹ đã chạm mức trần theo luật định hiện ở mức 19.900 tỷ USD. Từ đó đến nay, ông Mnuchin đã phải áp dụng một số biện pháp đặc biệt trong ngắn hạn để chính phủ không bị rơi vào tình trạng vỡ nợ trong khi đợi quyết định nâng trần nợ của Quốc hội. Bản thân ông Mnuchin trước đó đã nhiều lần hối thúc Quốc hội nâng mức trần nợ trước cuối tháng 9.
Trước đó, ngày 2/8, Ủy ban Cố vấn Vay của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Bộ này hiện chỉ có đủ ngân sách cấp cho chính phủ hoạt động đến cuối tháng 9 nếu Quốc hội nước này không sớm ra quyết định nâng mức trần nợ. Văn phòng Ngân sách Chính phủ trước đó đã ước tính rằng chính phủ liên bang có đủ tài chính để hoạt động tới giữa tháng 10.”

15 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *