Tôi có Ý KIẾN kỳ 405 : Xin trân trọng giới thiệu báo mới TheLeader : loạt bài “Chung tay Loại Bỏ giấy PHÉP ” Phải triệt để dẹp loạn các loại giấy phép nở rộ như các BÓT , như Cục Quản lý Dược ” Ngô đúng – Bắp sai ”